Webdesign by   Yvonne de Jong

www.wilkramer.nl

Up date 10-01-2010

Zonsopkomst Banner
Nederlands

Dolly Parton & Ladysmith Black Mambazo - Knockin' On Heavens Door.

Scroll for English

Kennismaking.

Ik ben Wil Kramer, geboren op 3-8-1953 in Haarlem.

Een deel van mijn roots ligt in Afrika. Ik schilder al enige jaren en ben autodidact. Vanaf kinds af aan tekende ik heel graag. Trots was ik dan ook toen ik op mijn achtste een straattekenwedstrijd won. Destijds wist ik al, dat dit HET was. Tegenwoordig noemt men dit passie en het gaf mij een heel speciaal gevoel die dag. Tekenen gaf mij een gevoel van vrijheid om me geheel af te sluiten van de buitenwereld en binnengaan in die andere wereld. Daarin intens op te gaan en die ik dan kan sturen met mijn eigen vormen en kleuren.  

In deze periode was het niet bepaald rozengeur en maneschijn in Huize Kramer met veel ziektes en verdriet. Op school was er dan weer de teken- en schilderles waar ik dan even in mijzelf kon opgaan. Het was dan ook niet zo verwonderlijk, dat er in dit vak door mij het hoogste rapportcijfer werd behaald. De rest van de vakken waren niet echt geweldig. Door alle toestanden thuis was mijn hoofd er absoluut niet bij.

Egbert (mijn man) gaf mij ooit jaren geleden een kist met tubes olieverf en penselen cadeau. Jaren later in begin 2000 ben ik die pas gaan gebruiken na te zijn geÔnspireerd door Afrikaanse kunst en kunstenaars. Dit was meteen mijn eerste kennismaking met olieverf.

Olieverf is zeker niet de meest gemakkelijke verf om mee te werken. Het droogt langzaam, maar heeft hierdoor wel het voordeel van nat op nat te werken. De kleuren zijn geweldig te mengen, zodat je een geheel eigen kleur creŽert.

Afrika heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn leven. Een groot deel van mijn familie woont daar nog steeds. Mijn vader is in 1962 in Zimbabwe overleden en begraven in Harare.

Het was dan ook een stille wens om dit kleurrijke continent te bezoeken en deze wens is begin 2007 in vervulling gegaan. Deze reis heeft me op de toppen van mij emotie gebracht. Ik kan met recht zeggen, dat ik naast heel verdrietige momenten ook het paradijs heb gezien en gevoeld. Nu heb ik daar ook een deel van mijn jeugd af kunnen sluiten.

Wat de toekomst ook zal brengen; kleuren zullen je altijd terugvinden in mijn werk. Schilderen geeft mij een enorm gevoel van vrijheidsbeleving en brengt me naar bepaalde hoge sferen. Graag wil ik datgene schilderen wat me raakt en dat zal met olieverf zijn. Deze verfsoort leent zich het beste voor mijn techniek en het zal ook altijd kleurrijk zijn. Kleur staat voor een positieve kijk op het leven en die “kijk” geef ik u graag mee.

Enkele schilderijen verkoop ik ook, zodat er weer wat plaats gemaakt kan worden voor mijn nieuwe inspiraties. Als u geraakt ben door een schilderij, neem dan gerust contact met mij op, via mail.

Liefs Wil.

 

Englisch

Biography

I am Wil Kramer and born on 3rd of august 1953 in Haarlem. Part of my roots lies in Africa.  I am now painting for several years and I am fully self-taught.

In my childhood I loved to draw. Proud I was when I as an eight year’s old little girl won a drawing competition. From then on I knew that THIS IS IT. Today we call it passion and this feeling gave me freedom. The isolation from the outside world and entering into another world in which I could express myself with my own shapes and colours.

My youth was not a so called bed of roses. There was a lot of sickness and sadness. At school I was always looking forward to the drawing lessons, in which I got the highest marks. The rest of my school performances were not too important to me, also due to the circumstances at home.

Years ago, Egbert my husband gave me as a present a box with tubes of oil paint and brushes. Much later in 2000, I began to paint inspired by African artists and their art.

Oil paint is not the easiest material to work with. It dries slowly but has the benefit to work “wet on wet”. You can mix colours beautifully, so you can create your very own colour.

Africa has always played a great part in my life. My father died in Zimbabwe in 1962 and is buried in Harare. Part of my family still lives in Africa.

It was always a great dream for me to visit this colourful continent. Beginning 2007 my wish came true at last. This trip has brought me to the peaks of my emotions. I must admit, except some sad moments, I experienced paradise.  There finally I closed a part of my youth.

Whatever future may bring, my colours will be always recognizable. Painting gives me an enormous feeling of freedom and brings me to the clouds. Whatever touches me, I want to paint, especially in oil paint. This matches the best with my techniques. My colours stand for a positive view on life and this I want to share with you.

I am selling some of my art works, so I can make more space for new inspiration. If you are touched, please don’t hesitate to contact me via  email.

Love Wil

 

 

[Home] [Biography] [Collection] [New] [Sales] [Expositions] [Contact] [Links] [Acryl collectie]

Hier ben ik 6 jaar, tussen de crocussen

Wil in de bollen 1